Słowo

υιον

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 362 razy w 337 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 84 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 278 razy w 258 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady