Słowo

υιος

(1 - 20) z 155

znaleziono łącznie 1053 razy w 834 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 163 razy w 155 wersetach, w Septuagincie 889 razy w 678 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady