Słowo

υιου

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 440 razy w 336 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 400 razy w 298 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady