Słowo

υιων

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 735 razy w 666 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 718 razy w 650 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady