Słowo

υμας

(1 - 20) z 388

znaleziono łącznie 985 razy w 823 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 437 razy w 388 wersetach, w Septuagincie 538 razy w 425 wersetach, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady