Słowo

υμεις

(1 - 20) z 228

znaleziono łącznie 543 razy w 490 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 242 razy w 228 wersetach, w Septuagincie 298 razy w 259 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady