Słowo

υμιν

(1 - 20) z 567

znaleziono łącznie 1218 razy w 1082 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 622 razy w 567 wersetach, w Septuagincie 593 razy w 512 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady