Słowo

υμων

(1 - 20) z 504

znaleziono łącznie 2144 razy w 1554 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 583 razy w 504 wersetach, w Septuagincie 1542 razy w 1031 wersetach, w innych pismach 19 razy w 19 wersetach.

Przekłady