Słowo

υπ

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 66 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 35 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady