Słowo

υπερ

(1 - 20) z 144

znaleziono łącznie 460 razy w 399 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 144 wersetach, w Septuagincie 291 razy w 246 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady