Słowo

υπεστρεψεν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 10 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady