Słowo

υπο

(1 - 20) z 182

znaleziono łącznie 412 razy w 387 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 192 razy w 182 wersetach, w Septuagincie 219 razy w 204 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady