Słowo

υποκατω

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 92 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 83 razy w 79 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady