Słowo

υποκριται

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 17 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady