Słowo

υπομονη

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 22 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 6 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady