Słowo

υστερον

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 20 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady