Słowo

υφ

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady