Słowo

υψηλον

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 35 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady