Słowo

υψος

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 82 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 73 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady