Słowo

φαγειν

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 93 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady