Słowo

φαγητε

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 11 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady