Słowo

φαγωσιν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady