Słowo

φαρισαιοι

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 52 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 52 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady