Słowo

φοβηθητε

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 25 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady