Słowo

φονευσεις

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady