Słowo

φωνη

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 240 razy w 205 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 63 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 177 razy w 145 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady