Słowo

φωνην

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 191 razy w 167 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 149 razy w 130 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady