Słowo

φως

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 144 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady