Słowo

χαρα

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 33 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady