Słowo

χαρις

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 70 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady