Słowo

χαριτος

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 28 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady