Słowo

χειρα

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 296 razy w 274 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 263 razy w 241 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady