Słowo

χειρας

(1 - 20) z 58

znaleziono łącznie 379 razy w 356 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 58 wersetach, w Septuagincie 317 razy w 295 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady