Słowo

χειρων

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 142 razy w 140 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 120 razy w 118 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady