Słowo

χρειαν

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 49 razy w 47 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady