Słowo

χριστον

(1 - 20) z 74

znaleziono łącznie 89 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 75 razy w 74 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady