Słowo

χριστος

(1 - 20) z 116

znaleziono łącznie 125 razy w 124 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 117 razy w 116 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady