Słowo

χριστου

(1 - 20) z 256

znaleziono łącznie 282 razy w 268 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 270 razy w 256 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady