Słowo

χριστω

(1 - 20) z 105

znaleziono łącznie 111 razy w 110 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 106 razy w 105 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady