Słowo

χρυσιον

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 101 razy w 98 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 94 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady