Słowo

χωρις

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 52 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady