Słowo

ψευδοπροφητης

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 8 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady