Słowo

ψευδος

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 12 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady