Słowo

ψευστης

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady