Słowo

ψυχαις

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 22 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 17 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady