Słowo

ψυχας

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 71 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady