Słowo

ψυχη

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 339 razy w 315 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 313 razy w 291 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady