Słowo

ψυχην

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 263 razy w 245 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 222 razy w 210 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady