Słowo

ω

(1 - 20) z 141

znaleziono łącznie 353 razy w 322 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 149 razy w 141 wersetach, w Septuagincie 204 razy w 181 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady