Słowo

ωδε

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 138 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady